1. KÖTÜLÜK PROBLEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1. Epikuros 1.2. David Hume 1.3. John L. Mackie 2. KÖTÜLÜK ÇEŞİTLERİ 2.1. Metafiziksel Kötülük…