Kabe, beytullah adıyla da anılır. “Allahın Evi” anlamına gelen beytullah, çevresi dağlık olan bir bölgede, düşük seviyedeki bir yere inşa…