Kütle çekimi deneyinde yapılan gözlemin diğer ihtimali olan, Gök itimi teorisi üzerine… Var olduğu iddia edilen kütle çekim (yer çekimi)…