Divan’ül Lügati’t Türk Uğruna Katledilen Bilim İnsanları Büyük bilgin Kaşgarlı Mahmud’un eseri olan Divanü Lügati’t Türk, Türkçe’nin ilk büyük sözlüğü…