Sanayi Devriminin Ardından Aerosol Miktarının Hızlı Artışı

Çeşitli sebeplerden dolayı çıkan yangınların sonucunda aerosol olarak bilinen küçük parçacıklar atmosfere salınır. Bu aerosoller, güneş ışığını uzaya geri yansıtarak bulut parlaklığını arttırır ve gezegeni soğutabilir. Çoğu araştırmacı, yangınların genellikle Sanayi Devrimi sonrasında arttığını, 18. yüzyıla kadar çok fazla yangın çıkmadığını düşünüyordu.  Ancak, Leeds Üniversitesindeki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 1750’den önce de modern zamandaki kadar yangın çıktığı tespit edildi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Douglas Hamilton ”Geleceğin iklim modellerini çıkarmak için geçmişi sürekli araştırıyoruz. Atmosferdeki aerosollerin de iklim üzerinde önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ancak bu gazların tarihsel etkisi şimdiye kadara göz ardı edildi. Sanayi Döneminin öncesinde de çok fazla yangın olmuştu.

Sanayi Devriminin Ardından Aerosol Miktarının Hızlı Artışı
Ancak ortaya çıkan aerosol miktarı günümüzdeki kadar fazla değildi. Yıllar geçtikçe artan nüfus ve endüstriyelleşme bu gazların miktarını da aynı doğrultuda arttırdı. Dünyanın birçok yerinde iklim değişikliğinden bahsediliyor, çevremize zarar vermeyi sürdürürsek 30-35 yıl sonra tek bir yeşil alan bile göremeyeceğiz.” dedi.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180809093437.htm